İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri
  3. Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? 2020 Sgk Ölüm Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? 2020 Sgk Ölüm Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? Kimler alabilir? Kaç paradır? Şartları neler? Ne zaman kesilir? SGK tarafından verilen ölüm maaşını almak için neler yapılmalı,  konuyla ilgili merak ettiğiniz her şey, tüm detaylarıyla Ekonomihaberler.com’da..

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır?

 

 

Ölüm aylığı hem vefat eden kişinin, hem de hak talep eden kişinin belli şartları taşıması durumunda, yakınlık derecesine göre belirli oranlarda yapılan aylık ödemedir. Gerekli şartları taşıdığı onaylanan hak sahipleri ödemelerini, SGK’nın belirlediği ödeme merkezlerinden alabileceği gibi, Ziraat Bankasından da alabilmektedir.

 

 

Ölüm Aylığı Nedir?

 

Ölüm aylığı iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle vefat eden kişilere verilen ölüm gelirinden farklı olarak, belli prim sayısını doldurmuş ve sigorta borcu bulunmayan tüm kişilerin, belli şartları taşıyan yakınlarına aylık olarak ödenen paradır.

 

 

 

 

 

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, gerekli prim gün sayısını doldurmuş ölen kişinin belli şartları taşıyarak aylık almak için yazılı başvuru dilekçesi vermiş çocuklarına, eşine, anne ve babasına bağlanabilir.

  • Ölüm aylığının eşe bağlanabilmesi için, vefat tarihinde yasal olarak evli olmaları gerekir. Eğer söz konusu dul eşin ölüm aylığı bağlanmış bir çocuğu yoksa ve hem yurt içinden hem de yurt dışından sigortalı bir gelir almıyorsa %75, eğer aylık bağlanmış çocuğu varsa, çalışma durumuna bakılmaksızın %50’lik aylık bağlanabilir. Dul eşe verilen ölüm aylığı sadece eşin evlenme durumunda kesilir.
  • Kız çocuklara verilen ölüm aylığında ise kendilerine ait bir sigorta sebebiyle yurt içi ya da yurt dışından gelir almaması ve bekar olmaları şartı aranır. Dul ya da boşanmış kız çocukları da ölüm aylığı alabilmektedir. Bu şartlar dışında yaş ya da öğrenim durumu gibi şartlar aranmaz.
  • Erkek çocuklarda ise üniversite, yüksek lisans ya da doktora fark etmeksizin 25 yaşını doldurmamış ve yükseköğrenim görüyor ise veya ortaöğrenimde 20 yaşını doldurmamış olarak okuyorsa, ölüm aylığı bağlanabilir. Eğer söz konusu erkek çocuk öğrenim görmüyor ve 18 yaşını doldurmamışsa yine ölüm aylığı alabilmektedir. Ancak ölüm aylığını alabilmesi için yurt içinden veya yurt dışından sigortalı bir gelire sahip olmaması gerekir.
  • Malul durumdaki çocukların çalışma gücünün %60 veya daha üstünde bir oranını kaybettiğine dair bir raporu bulunuyorsa yaş, cinsiyet ya da evlilik şartı aranmaksızın ölüm aylığı verilir.
  • Ölen kişinin anne ve babasına ölüm aylığı bağlanması konusunda kişilerin yaşına göre iki farklı durum vardır. Eğer ölüm aylığı bağlanacak kişi 65 yaşın altındaysa, eş ve çocukların aldığı paydan kalan pay üzerinden hesaplama yapılır. Bununla birlikte ölüm aylığı alacak kişinin hanesindeki toplam gelir, asgari ücretin net tutarından daha az olmalıdır. Daha önce bağlanmış bir ölüm geliri varsa hane gelirine eklenir. Ancak aldıkları aylık başvurularında engel teşkil etmemektedir. Eğer başvuru sahibi 65 yaşın üzerindeyse, yine aynı şartları taşımak kaydıyla eş ve çocuklardan artan paya bakılmadan aylık alabilmektedir.
Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

Ölüm Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığının bağlanması konusunda aranan şartlar vefat eden kişinin, vefat ettiği tarihte yürürlükte bulunan kararlara göre belirlenmektedir.

1- Vefat eden kişinin sigortasının borçlanma süreleri haricinde 5 yıl olması ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin 900 günlük süreyle bildirilmiş olması ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin en az 1800 gün bildirilmiş olması ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere hiçbir sigortalılığı sebebiyle prim ve borcunun olmaması gerekmektedir.

2- Malullük veya yaşlılık aylığı alıyor olmak gerekmektedir ancak aylık bağlanmasına hak kazanıp işlemleri tamamlanmamış ya da hak kazandıktan sonra sigortalı çalışmaya başladığı için aylığı kesilmiş kişilerin yakınları da ölüm aylığı alabilmektedir.

 

 

Ölüm Aylığı Ne Kadar?

Yeni gelen düzenlemeye göre en düşük yetim aylığı 293, en düşük dul aylığı 587 TL olmuştur. Eğer kişinin vefatı sigortalı çalıştığı yerde yaşanmış bir iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyleyse yakınlarına ölüm aylığı yerine ölüm geliri bağlanmaktadır. Kişi hem ölüm aylığı için gerekli şartları taşıyorsa hem de ölüm geliri verilmesini gerektiren bir sebeple vefat ettiyse hak sahiplerine hem ölüm aylığı hem de ölüm geliri bağlanabilmektedir.

Ancak bu durum 5510 sayılı kanunun “Aylık ve Gelirin Birleşmesi” başlığının 54. Maddesine göre şekillenecektir. Bu kanuna göre bu iki gelirin yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı verilmektedir. Her iki gelir de eşitse ölüm gelirinin tamamı, ölüm aylığının yarısı verilmektedir.

 

 

 

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

Ölüm Aylığı Oranları Ne Kadar?

Ölüm aylığı normal şartlarda dul eşe %50, çocuğu olmayan ve çalışmayan dul eşe %75, çalışan ya da emekli geliri olan eşe %50 oranında verilmektedir. Eğer dul eşin bir çocuğu varsa eş %60, çocuk %40 pay alırken, iki çocuk varsa eş %50, çocukların her biri %25 oranında pay alırlar. Gerekli şartları taşıyan kız çocuklarının her biri %25, tek kız çocuk varsa %50, geliri olmayan ve 65 yaşın üstünde anne baba varsa %25 oranında ölüm aylığı alabilmektedir. 65 yaşın altındaki anne babalar diğer hak sahiplerinden kalan pay üzerinden aylık alabilirler.

Ölüm Aylığı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hak sahiplerinin her birinin aldığı oran farklıdır. Kişiler bu pay üzerinden değerlendirilirler. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı kanununa göre, aylıkların ödeneceği tarihin olduğu seneden itibaren yapılan zamlar ödemeye dahil edilmeden hesaplanan ödeme tutarı, yaşlılık sigortasının bir önceki yılın son ödemesinin en düşük tutarından az olamaz.

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

Ölüm Aylığı Ne Zaman Yatar?

Ölüm aylığının yatacağı tarih, kişi eğer SSK’lıysa tahsis numarasının son rakamına göre ayın 17 ila 26’sı arasında, Bağ-Kur’luysa 25 ila 28’i arasında, kamu görevlisiyse Ziraat Bankası için 1 ila 5’i arasında belirlenmektedir. Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, emekli maaşı ödenen kişilere verdiği bir takip numarasıdır.

Bu numara ile emekli maaşının veya ölüm aylığının yatacağı günler belirlenir. Tahsis numarasını e-devlet üzerinden işlemler alt menüsündeki “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden, evrak takibi ya da evrak sorgulatması ile öğrenebilirsiniz. Eğer ölüm aylığı alacağınız bankayı değiştirmek isterseniz, Kurum müdürlüklerine başvurduktan sonra, e-devlet şifresiyle anlaşmalı bankalar arasından, aylık alınacak bankayı seçebilirsiniz.

 

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı almayı talep eden kişi talep dilekçesini yazdıktan sonra nüfus kayıt örneği, 2 adet vesikalık fotoğrafı, kimlik fotokopisi, veraset ilanı, hak sahiplerinin taahhüt ve beyan belgesi, ziraat hesap numarası, çocukların öğrenim belgesi, varsa malul çocukların sağlık kurul raporu, e-devletten başvuru sahibinin sigortası olmadığına dair bir belge ve başvuranın evinin net gelir belgesi ile:

Vefat eden kişi SSK’lıysa Sosyal Güvenlik İl Kurumu’ndan başvurulur. Ölüm aylığı bağlandıktan sonra yapılması gereken işlemler beyan taahhüt ve tahsis talep belgesiyle Ankara’daki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı adresinden yapılmaktadır.

Vefat eden kişi Bağ-Kur’luysa kişinin dosyasının ait olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne beyan taahhüt ve tahsis talep belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Nasıl Alınır

 

Ölüm Aylığı Ne Kadar Sürede Bağlanır?

Hak sahipleri ölüm aylığı talebi onaylandıktan sonraki ay başında ilk aylıklarını alabilirler. Örneğin tahsis numarasına göre ayın 25’inde ilk ödemesini alması gereken biri başvurusunu 18 Ocak 2020 tarihinde yaptıysa ve kurum 27 Mayıs 2020’de işlemi onayladıysa kişi 25 Haziran 2020 tarihinde başvurduğu ay olan ocak ayı dışındaki şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayının ödemesi toplu olarak alacaktır.

 

Ölüm Aylığı Alanlar Promosyon Alabilir mi?

Ölüm aylığı alan kişiler gerekli şartları taşıdıkları taktirde belli bir miktar promosyon alabilmektedirler. Ödemeler yine önceden belirlenmiş oranlara göre yapılmaktadır. Vefat eden kişinin eşi eğer 2 çocuğuyla birlikte aylık alıyorsa ve verilecek maaş promosyonu 750 TL ise, her bir çocuk 187,5 TL, eş 375 TL promosyon alabilir. Eğer vefat eden kişi üç ayda bir maaş alıyorsa, promosyonlar bir aya düşen tutara göre verilmektedir.

Kaynak

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap