1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Her Yönetici Bir Lider midir?

Her Yönetici Bir Lider midir?

featured

Kuşku yok ki, yönetici ve liderlik kelimeleri sıkça karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, görünürde birbirine çok benzeyen bu iki kavram arasında bir takım farklılıklar söz konusudur. Öncelikle, yönetici; işletmenin amaçları doğrultusunda ortaya çıkarılması arzulanan mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerini bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Yönetici bu çalışmasının karşılığında herhangi bir kâr elde etmez veya riski üstlenmez. İşin içerisine kâr elde etme ve riski üstlenme söz konusu da dahil olursa buna “girişimci” adı verilir.  Lider ise,belirlenmiş olan hedefi/hedefleri bireylere benimsetir ardından bireyleri benimsenmiş olan hedeflere yönlendirir, arzu edilen hedef/hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan unsurları bir araya getirir ve en nihayetinde bu unsurlarla hedefi gerçekleştirecek bireyler arasında köprü vazifesi görür. 

Warren Bennis (Barın, s.13, 1999), yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları söyle anlatmaktadır, “Yöneticilik ile liderlik arasında derin farklar vardır. Her ikisi de önemlidir. Yöneticilik uygulamaya koymak, isleri yürütmek, yönetim ve sorumluluğu üstlenmek anlamına gelir. Liderlik ise etkilemek, tutulacak yolu ve yönü seçmek, davranışları ve görüşleri yönlendirmektir. Aradaki fark çok önemlidir.  Yöneticiler isleri doğru yaparlar, liderler ise doğru isleri yaparlar. Bu farklar, bir yandan gelecek perspektiflerini ve kararlarını gerektiren görev ayırımında ortaya çıkarken öte yandan da günlük islerin doğru yapılması, yani verimlilikte belirginleşir.”

John P.Kotter (s.45, 2000) ise  bu ayrım konusunda sunları belirtmektedir:

“Liderlik ve yöneticilik iki ayrı ve tamamlayıcı eylem sistemidir. Her birinin kendine özgü isleri ve karakteristik  uğraşları vardır. Günümüzün is ortamında başarı sağlamak için her ikisi de gereklidir. Yöneticilik karmaşıklıkla basa çıkmaya ilişkindir. Uygulama ve yöntemleri büyük ölçüde, yirminci yüzyılda büyük, karmaşık örgütlerin ortaya çıkmasına bir tepkidir. Buna karsılık, liderlik değişimle basa çıkmaya ilişkindir.”

Abraham Zaleznik (s.67,1999), yukarıdaki bilgilere ek olarak şunları ileri sürmektedir :

“Yöneticiler ve liderler birbirlerinden son derece farklı iki insan tipidir. Yöneticinin amaçları arzularından çok gereklerden doğar; yönetici bireyler ya da bölümler arasındaki çatışmaları dağıtma konusunda üstündür; bütün tarafları yatıştırarak örgütün günlük islerinin yapılmasını sağlar. Buna karsılık lider, amaçlara yönelik kişisel ve etkin tavırlar benimser. Çevrede bulunan potansiyel fırsat ve ödülleri ararken izleyenlerine esin kaynağı olur ve kendi  enerjisiyle yaratıcı süreçleri harekete geçirir. Personelle ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri  yoğundur ve buna bağlı olarak da çalışma ortamı çoğunlukla kaos içerir.”

Kelime olarak fark ayrımında bulunmuş olduğumuz yönetici, lider ilişkisini tablo olarak daha detaylı ifade edecek olursak:

 

Tabloda özetlemiş olduğumuz lider ve yönetici arasındaki  farklar Koçel’e (s.274,1998) göre  aşağıda çeşitli açılardan belirtilmiştir:

Yöneticiler;

•  isletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye,

•  Sahip olunan pozisyondan kaynaklanan otoriteye,

•   Pozisyon izin verdiği sürece otoriteyi delege etmeye,

•  Her zaman isletmeye karsı sorumlu olmaya önem verirler.

Liderler ise;

•  Takipçilerinin hedeflerini gerçekleştirmeye,

•  Takipçilerinin kendisine sağladığı otoriteye,

•  Yasal emir-komuta zincirinin gerekliliklerine riayet etmemeye,

•  Her zaman takipçilerine karsı sorumlu olmaya önem verirler.

 

Görüldüğü üzere her yönetici aynı zamanda lider olarak nitelendirilmez. Ama her liderin aynı zamanda yönetici olduğunu belirtmemiz oldukça aşikar bir durumdur.

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap