1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Hangi Tip Lidersiniz?

Hangi Tip Lidersiniz?

featured

Liderlik stilleri bir lider tarafından benimsenen geniş bir yaklaşımı ifade eder. Bütün liderlerin (en azından destekçileri çoktan var olan liderlerin) bir stili vardır. Eğer sizde lider olduğunuza inanıyorsanız, bu durum sizin için de geçerli! Sadece henüz hangi tipte lider olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz.

Stil genellikle liderin kendi inançları, kişiliği, deneyimleri, çalışma ortamı ve zaman içerisinde kendisini değerlendirmesine dayanmaktadır. Bazı liderler yalnızca bir stil içinde çalışır, sabittir.  Bazıları ise daha esnektir ve oluşan farklı durumlara göre, meydana gelen değişik ihtiyaçları karşılamak amacıyla, farklı liderlik türlerine rahatlıkla adapte olabilirler.

Öyleyse, liderin tercih ettiği liderlik tarzını belirleyen nedir?

Karar Verme

Liderlik tipinin oldukça büyük kısmını liderin karar verme ihtiyacı oluşturmaktadır. Bütün liderler kendi inançlarını temel alarak ve aynı zamanda destekçilerini de göz önünde bulundurarak karar alırlar.

Birçok araştırmacı  (örneğin, Lewin, Tannenbaum ve Schmidt), karar alımına ilişkin liderlik modelleri geliştirmişlerdir. Bu modellerin her biri bir stil düzlemi oluşturmuştur. Bunlardan biri otokratik lider olarak nitelendirilmektedir. Bu tip liderler bütün kararları alır ve bu kararları onu takip edenlere empoze eder. Bir diğeri ise kolaylaştırıcı liderlik tipidir. Burada ise lider, kendisini takip edenleri kendi kararlarını kendileri almaları konusunda destekler.

Kişilik

Kişilik, kişi davranışlarını çeşitli yollar aracılığıyla yorumlamak olarak nitelendirilebilir.  Kişilik biz olgunlaştıkça gelişir ve zaman içerisinde tutarlılık kazanır. Sonuç olarak, bir kişinin her zaman seçim ve özgür iradesi olmasına rağmen, farklı durumlarda nasıl davranacağını göstermiş oldukları tutarlılıklar sayesinde tahmin edebiliriz.

Bazı kişilik faktörleri bizim liderlik tarzımızı etkileyebilir. Örneğin:

  • Dışa dönük ve girişken liderler insanlarla daha fazla bağlantı kurmaya yatkındırlar.
  • Gergin liderler, sorunlar hakkında oldukça endişelidirler ve takipçileriyle endişeleri hakkında konuşma eğilimi gösterirler.
  • Takipçilerini  kontrol etme eğilimi yüksek olan liderler ise kararları kendileri alırlar ve bu kararları takipçilerine dikte ederler.

Kendisinin farkında olan ve kişilik yapısının diğerlerini nasıl etkilediğini anlayan liderler, daha iyi seçim yaparlar ve gerektiğinde, kendi stillerini oluşan duruma göre değiştirirler. Pek çok kişilik değerlendirme anketleri, liderlere diğer kişileri nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmeleri için yardımcı olmaktadır.

Çalışma Ortamı

Çalışma ortamı,  adapta olabileceğiniz liderlik tipi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.  Burada iki ana etki  vardır:

  • Organizasyonun talepleri, pazarı,sistemleri ve süreçleri
  • Organizasyonun kültürü

Yüksek risk taşıyan, kritik ürün ya da hizmet üreten, hızlı yanıt gerektiren veya büyük rekabet altında olan organizasyonlar, agresif  tipte liderliğe teşvik eder.  Sürekli gelişim ve yeniliği cesaretlendiren veya müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri geliştirmek için istekli olan organizasyonlar ise katılımcı tipte liderliğe teşvik eder.

Örgüt kültürü ise bireysel kişiliğin kollektif versiyonunu ifade etmektedir ve liderlikte iletişim biçimi ile  karar verme türünü belirlemektedir.

Buradan yola çıkarak;

Sizin doğal liderlik stiliniz nedir ve hangi stil ya da stillerinizi geliştirmek istiyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyorum.. 

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap