İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Borsa
  3. Finans Piyasaları ve Temel Analizler

Finans Piyasaları ve Temel Analizler

Finans Piyasaları ve Temel Analizler
Finans Piyasaları ve Temel Analizler
Finans Piyasaları ve Temel Analizler

Finans piyasalarında yatırımcılar belirli analiz tekniklerini kullanarak varlıkların ilerleyen zaman dilimindeki fiyat hareketlerine ilişkin öngörülerde bulunabilmekte, bu doğrultuda etkin yatırım stratejileri geliştirerek, finans piyasalarında başarı yüzdesi yüksek işlem modelleri doğrultusunda yer alabilmektedirler.

Finans Piyasaları ve Temel Analizler

Finans piyasalarında varlık fiyatları üzerinde etkili olan pek çok değişken bulunmasına karşın, yatırımcılar bu kriterleri belirli ağırlık değerleri uyarınca listelendirebilmekte ve varlık fiyatlarının ilerleyen zaman periyodunda yaşayacağı fiyat değişimlerini ön görebilmektedir. Finans piyasalarında analizler teknik ve temel olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. Birbirlerine karşıt yapıda olduğu belirtilebilecek bu iki analiz yöntemi doğrultusunda elde edilen veriler, özellikle birlikte değerlendirildiği zaman etkili sonuçlar doğurabilmektedir.

Temel analizler varlık fiyatları üzerinde etkili olan güncel gelişmelerin ve açıklamaların iktisadi bir çerçevede incelenmesi esasına dayanmaktadır. Yatırımcılar bu gelişmelerin varlık fiyatlarında yaratabileceği değişimleri yorumlayarak, varlıkların ilerleyen zaman periyodundaki değerleri ile ilgili öngörüde bulunmayı amaçlarlar.

Günümüzde aracı kurumlar tarafından sunulan ekonomik takvim ve günlük analiz hizmetleri doğrultusunda yatırımcıların varlıkların fiyat değişimi yaşamasında etkili olabilecek gelişmeleri takip etmesi oldukça kolaylaştırılmıştır. Varlık fiyatları üzerinde etkili olabilen ve yatırımcıların ekonomik takvimlerde sıklıkla rastlayabilecekleri verileri incelersek;

Cari Hesap Dengesi

Bir ülkedeki yada para otoritesindeki ticari ilişkilerin raporlandığı bir veri niteliğindedir. Ülkelerdeki ithalat, ihracat verileri ve her türlü para giriş çıkışının dahil edildiği bir sonuç raporudur. Genellikle 3 aylık olarak hazırlanmaktadırlar. Cari hesap dengesinin olumlu sonuçlar sunduğu bir durumda ilgili varlığın değer kazanabileceği, cari hesap dengesinin olumsuz sonuçlar sunduğu bir durumda ise, ilgili varlığın değer kaybı yaşayabileceği yorumu gerçekleştirilebilmektedir.

Dış Ticaret Dengesi

İthalat ve ihracat durumlarının değer farkının belirlenmesi amacı ile oluşturulan bir rapordur. Yatırımcılar dış ticaret dengesi raporlar doğrultusunda ilgili varlık fiyatlarının ilerleyen zaman dilimindeki hareketlerini ön görebilmekte, piyasada bu doğrultuda pozisyon alabilmektedir. Dış ticaret dengesi raporlarında ihracat kaleminin yüksek olması genellikle ilgili varlığın değer artışı yaşamasına neden olmaktadır.

Faiz Oranları Beyanı

Faiz oranları bir varlığın fiyat hareketlerini etkileyebilecek en önemli unsurlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Varlığın bağlı olduğu ekonomide gerçekleştirilecek bir faiz artırımı, ilgili varlığa yönelik talebi artıracak bu durumda teoride varlığın fiyat artışı yaşamasına neden olabilecektir. Yatırımcılar tarafından faiz oranları beyanlarının yakından takip edilmesi gerçekleştirilen işlemlerden alınacak verimi önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Tüketici Fiyatları Listesi

Halk arasında daha çok enflasyon olarak kullanılan bu raporda, faiz oranlarının alım gücü üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi temel esastır. Enflasyon oranlarının yükselmesi, ilgili ekonomideki alım gücünü ve dolayısı ile talebi düşüreceğinden, varlık fiyatlarının değer kaybı yaşamasına neden olabilmektedir. Enflasyon oranları aynı zamanda yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlemlerden elde edecekleri reel getiriyi hesaplamaları adına da son derece önemlidir.

İstihdam Talepleri

İstihdam talepleri bir ekonomideki gelişme ile ilgili en önemli sinyalleri veren verilerden bir tanesidir. İstihdam talepleri ilgili ekonomideki canlılığın ve alım gücünün önemli göstergelerinden bir tanesi olarak yorumlanabilir. İstihdam taleplerinde oranların belirli bir düşüş yaşaması ilgili ekonominin canlandığı dolayısı ile ekonomiye bağlı varlıkların değer artışı yaşayabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Konut Artışı

İnşaat sektörü diğer sektörlere nazaran ekonomideki canlılığı daha hızlı bir şekilde ortaya koyabilen bir yapıya sahiptir. Taşınmaz miktarındaki artış genellikle ilgili sistemin büyümesi ve değer artışı yaşayabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar taşınmaz verileri doğrultusunda ekonominin gidişatı ile ilgili bilgi sahibi olabilmekte, sermayelerini verimli kanallarda değerlendirme imkanına sahip olabilmektedir.

Üretim Hedefleri

Üretim hedefleri genellikle yıllık olarak belirlenen, yatırımcılara varlıklar üzerindeki arz talep ilişkisi ile ilgili doğrudan sinyaller veren oldukça önemli bir temel analiz verisidir. Yatırımcılar bu verilerdeki hedefler ve üretim sonuçlarını karşılaştırarak, varlık üzerinde bulunan arz talep ilişkisinin hangi yönlü olarak değişeceğine ilişkin bilgi edinebilmektedir. Varlıklar üzerindeki talebin artması varlığın değer kazanmasına, azalması ise ilgili varlığın değer kaybı yaşamasına neden olabilmektedir.

Sektör Analizi

Küresel anlamda belirli sektörler, belirli koşullar dahilinde ön plana çıkabilmektedirler. Yatırımcılar bu sektörleri belirlemeleri ve finans piyasaları aracılığı ile bu sektörlerin kağıtlarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımları aracılığı ile yüksek kar oranları elde edebilmektedirler. Gelişmekte olan sektörlerin belirlenmesinde öncelikli kriterler arasında ilgili ekonomi tarafından verilen destekler ve teşvikler gösterilebilir.

Ekonomiler genel anlamda sermayenin en verimli şekilde kullanılabileceği alanlara aktarılmasına yönelik işlemektedir. Yatırımcılar bu noktada para otoritesi tarafından desteklenen sektörlere yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımları aracılığı ile yüksek kar oranları elde edebilmekte, sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olabilmektedirler.

Temel analiz uygulamaları yatırımcılara oldukça başarılı sinyaller verebilmekte ve yatırımcıların finans piyasalarında çok daha etkin bir şekilde yer almasını mümkün kılabilmektedir. Buna karşın temel analiz verilerinin, karşıt bir analiz yöntemi olduğu belirtilebilecek teknik analiz yöntemleri ile birlikte uygulanması ve bu iki analiz yönteminden elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi yatırımcılara etkin yatırım stratejileri doğrultusunda piyasada yer alma imkanı sağlayabilmekte, yatırımcıların yüksek başarı oranına sahip işlemler gerçekleştirmesini mümkün kılabilmektedir.

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap