İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Başarılı Liderlerin 10 Temel Özelliği

Başarılı Liderlerin 10 Temel Özelliği

featured

Günümüzde, başarılı bir organizasyon lideri olmak için gerekenleri tanımlamayan binlerce makale ve kitap basılmıştır. Birtakım araştırmacı ve yazarlara göre  üstün lider olmak kabiliyet ve yetenek gerektirmektedir. Birtakım yazarlar ise bu durumun sadece kişinin kişiliğine ilişkin olduğunu ifade etmektedir. Bir başka görüş ise üstün lider olabilmenin temel koşulu olarak davranışları temel almaktadır.

Bakış açısı ne olursa olsun, başarılı liderler genel olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmaktadır:

1. Misyon

Liderler görevlerinin ne olduğunu oldukça iyi bilirler. Örgütün neden var olduğu konusunda oldukça bilinçlidirler. Üstün bir lider, örgütün amaçlarını açıklayan (genellikle yazı ile) bir misyon tanımlar. Bu amaçla derin ya da soyut değil, bundan ziyade açıklayıcı, açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.

2.Vizyon

Örgütünün ne yöne doğru gitmesini istiyorsun? Bir vizyonun insanların hayal etmeye teşvik edecek kadar soyut olması gerekir fakat takipçilerin görebileceği, anlayabileceği ve başarmaya istekli olabileceği şekilde de yeterince somut olması gerekmektedir.

3. Amaç 

Organizasyon vizyon ve misyonunu nasıl başaracak ve siz süreci nasıl ölçeceksiniz? Vizyon gibi amaçların da operasyonel olması gerekmektedir. Amaçlar spesifik ve ölçülebilir olmalıdır. Eğer sonuçlar kolaylıkla ölçülemez ise, o zaman amaca ulaşıp ulaşılmadığını anlamak da zor olacaktır. Başarılı olup olmadığı bilinmeyerek takip edilen strateji yada plan önemli kaynakların  (zaman, para, insan ve ekipman) israf olmasına sebep olacaktır.

4. Yetkinlik

Danışmanlarınız, paydaşlarınız, çalışanlarınız ve halk tarafından, alanınızda yada liderlik konusunda uzman biri olarak görülmelisiniz. Bu kişiler tarafından yüksek derecede yetkinliğe sahip olmadıkça ( örneğin akademik derece, uzmanlık deneyimi yada iş yerini başarıya götürecek yetkinlik),  takip edilmeniz, saygın bir yer edinmeniz ve destekçi toplamanız oldukça zor olacaktır.

5. Güçlü Bir Ekip

Gerçekçi bir şekilde ele alındığında, çok az yönetici örgüt içerisindeki her alanda ustalığını sergileyebilmek için gereken yetenek ve beceriye sahiptir. Usta bir yönetici zayıf olduğu alanları tamamlamak için, deneyimli, alanında yeterliliğe sahip ve yetenekli bireyleri toplar. Bu yetenek, liderleri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Bunun için lider öncelikle eksikliklerini iyi bilmeli ve eksikliklerini giderebilecek güvenilir kişileri bulma yoluna gitmelidir. Takımı kurduktan sonra lider, takımının meseleyi anladıkları konusunda emin olmalı ve onlara üretebilecekleri çözüm ile bu doğrultuda oluşturacakları hareketler konusunda güvenmelidir.

Başarılı liderlerin ortak özelliklerinin ilk beş maddesini geçen yazımda belirtmiştim.  Gelin şimdi de arda kalan 5 özelliğe bakalım.

6. İletişim Becerisi

Eğer lider kendi fikirlerini örgüt içerisinde ve dışarısında yer alan paydaşlarına etkili ve anlaşılabilir bir biçimde ifade edemezse, güçlü bir misyon, vizyon ve hedefler ve hatta güçlü bir bütçeye sahip olmak bile örgütü harekete geçirmek için yeterli olmayacaktır. Liderler e-posta, toplantı veya diğer yazışma  formları aracılığıyla bireylerle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Elbette ki diğer insanların düşüncelerinizi nasıl anladığı ve bu düşünceler hakkında neler düşündüğünü anlamanın en iyi yolu yüz yüze iletişimdir.

Çalışanlarla kendi iş yerlerinde ya da toplantı odalarında buluşmak veya onlarla öğle arası birlikte yemek yemek, liderlerin çalışanlarıyla pozitif iletişim kurmak adına yaptıkları birçok etkili yöntemden yalnızca bir kaçıdır. Bu yöntemlerin belki de en etkili olanı ise iş dışı ortamda bir araya gelmek ve sizi takip edenlerle birebir iletişim kurmaktır.

7. Kişiler Arası Beceriler:

Başarılı girişimciler insanlarla iletişimde oldukça rahat davranırlar. Bulundukları ortamlara kolayca uyum sağlarlar ve en azından içe dönük yapıdan ziyade dışa dönük yapıya sahiptirler. Bu faktörler liderleri daha cana yakın, daha sempatik ve daha rahat göstermelerinde yardımcı olur. Bu nitelikler liderle iletişime girmek isteyen personeli cesaretlendirir. Bu özellikler aynı zamanda çalışanları daha iyi iş yapabilmeleri hususunda motive eder.

8. “Başarabilirsin, Yapabilirsin” İnancı:

Çalışanlar patronlarının yol gösterici ve yön verici olduklarına inandıklarında, aynı zamanda liderlerinin açık bir vizyonu ve ulaşılabilir hedefi olduğunu gördüklerinde, liderin organizasyon içerisindeki itibarı süreklilik kazanmaktadır.  Ulaşılan hedefin neticesinde başarıya ulaşacakları inancı kişileri hedefe tam anlamıyla yönlendirmektedir. Girişimciler alçak gönüllülükle çalışanlarının sahip oldukları becerileri göstermeli ve yeri geldiğinde çabaları karşılığında çalışanlarını takdir etmeyi bilmelidirler. Bu durum çalışanları daha fazla çalışmaya itecek ve liderlerine olan bağlılıklarını daha da arttıracaktır.

9. İlham:

Oldukça sık bir biçimde, çalışanlar onlara yön gösterecek, rehberlik edecek ve motive edecek kişiye ihtiyaç duyarlar. Girişimci kişinin işte bu sözünü ettiğimiz ihtiyaç duyulan kişi olması gerekmektedir. Bununla birlikte çalışanlar kimi zaman patronlarının söz ve hareketleriyle kendilerine ilham vermesini de arzu etmektedirler. Çalışanlar hayranı olacağı, takip etmekten zevk alacağı kişiye ihtiyaç duyarlar. Lider, çalışanlarının işlerini optimum bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli olan teşvik veya öneriyi ortaya koymalı ve onlara yapabilecekleri konusunda gereken ilhamı vermelidir.

10. Hırs:

Çalışanların gözünde belirli bir yere geldikten sonra hareketsiz kalırsanız, bu durum hem çalışanların moralini kötüye sevkedecek hem de  girişimsel inandırıcılığınızın kaybolmasına sebebiyet verecektir. Çalışanlar gelişim ve başarı için liderlerinin sürekli çaba halinde olmasını isterler. Lider bireyin gözünde daha iyisine ulaşmak için sürekli çabalayan biri olarak gözüktüğünde, çalışanlar liderin bu davranışından oldukça etkilenecek ve bu davranışı yansıtmak için daha istekli olacaktır. Dolayısıyla başarılı bir lider, çalışanlarını sürekli istekli halde tutmak için öncelikle kendisindeki istekli durumu korumalıdır.

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap